สัมมนาประจำปี 2017 บริษัท คอมไบน์คอนซัลแท้นท์ จำกัด
   
1. การเดินทาง
    
2.ไปบริจาคของให้แก่ ร.ร.บ้านขาเหย่งพัฒนา
    
 3.ไปวัดร่องขุ่นชื่นชมงานศิลปะ
    
4.งานเลี้ยงตอนเย็น
 
สัมมนาประจำปี 2017 บริษัท คอมไบน์คอนซัลแท้นท์ จำกัด